Zalety ścierniwa JetGarnet / JetGarnet Polska

Zalety ścierniwa JetGarnet

Zalety wykorzystania ścierniwa JetGarnet w obróbce strumieniowo - ściernej:

Kontrola nad doborem odpowiednich rozmiarów ziaren Garnetu i skomponowanie ich w sposób świadomy w unikalny produkt JetGarnet powoduje zwiększenie wydajności obróbki strumieniowo – ściernej. Wysoka twardość i trwałość dodatkowo sprawiają, że ziarna ścierne rozbijają się tylko w 10% po pierwszym przejściu umożliwiając tym samym ich wielokrotne wykorzystanie co powoduje, że z Garnetem pracujemy nawet do 50% szybciej i zużywamy go do 10 razy mniej (w porównaniu do piasku kwarcowego). Naturalnym następstwem obniżenia ilości zużytego Garnetu jest uzyskanie niskiego poziomu odpadu podlegającemu utylizacji, co w znaczący sposób obniża koszty obróbki.
 

Skład chemiczny i fizyczny JetGarnetu dobierany jest w sposób świadomy, na bazie wieloletnich doświadczeń użytkowników na całym świecie a także na podstawie badań, prowadzonych w laboratoriach producenta i placówkach naukowych.

Suma tych czynników a także cech charakterystycznych Garnetu sprawia, że osiągamy wysoką, równomierną i przewidywalną jakość obróbki powierzchniowej, tak ważnej dla uzyskania odpowiedniej chropowatości. A odpowiednia chropowatość jest ogromnie ważna dla zastosowania w późniejszym procesie odpowiednich powłok ochronnych takich jak na przykład farby. Dodatkowo Garnet nie powoduje uciążliwych wtrąceń do oczyszczanej powierzchni zawierających żelazo, miedź i sole rozpuszczalne mogące rozpocząć pod powłokowy proces korozyjny, przez co eliminuje się możliwość powstawania odprysków nałożonych powłok.
 

JetGarnet będąc w 100% minerałem naturalnym nie powoduje uwalniania żadnych szkodliwych substancji. W swoim składzie JetGarnet nie posiada żadnego składnika rozpuszczalnego w wodzie powodującego jej zanieczyszczenie, a sam ma w roztworach wodnych odczyn obojętny pH – 6,93. Powyższe cechy Garnetu umożliwiają ponadto bezproblemowe składowanie jego odpadów i utylizację.
 

JetGarnet jest ścierniwem naturalnym, nietoksycznym, zawierającym mniej niż 0,1% wolnej krzemionki (wymagane < 1 % SiO2). Nieobecność krzemionki eliminuje zagrożenie wystąpienia krzemicy płuc i prawdopodobnie raka płuc.

JetGarnet nie uwalnia żadnych metali ciężkich lub innych niebezpiecznych związków działających na szkodę zdrowia człowieka i środowiska.

JetGarnet w znaczący sposób ogranicza również ryzyko powstawania niebezpiecznych rykoszetów i powoduje zjawiska iskrzenia ani wyładowań elektryczności statycznej.

JetGarnet jest ścierniwem dopuszczonym do stosowania w Polsce w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.).
 

Właściwie dobrany skład fizyczny i chemiczny JetGarnetu zapewnia max. bezpieczeństwa pracy operatora. Jego nadzwyczaj twarda, krystaliczna struktura zapewnia niewielkie rozbicie cząsteczki podczas obróbki strumieniowo – ściernej, eliminując praktycznie zjawisko pylenia i tym samym wpływa na poprawienie widoczności oczyszczanej powierzchni.