Specyfikacja / JetGarnet Polska

Specyfikacja

Przyjazny dla środowiska

JetGarnet będąc w 100% minerałem naturalnym nie powoduje uwalniania żadnych szkodliwych substancji. W swoim składzie JetGarnet nie posiada żadnego składnika rozpuszczalnego w wodzie powodującego jej zanieczyszczenie, a sam ma w roztworach wodnych odczyn obojętny pH – 6,93. 

Powyższe cechy Garnetu umożliwiają ponadto bezproblemowe składowanie jego odpadów i utylizację. 

Bezpieczeństwo

JetGarnet jest ścierniwem naturalnym, nietoksycznym, zawierającym mniej niż 0,1% wolnej krzemionki (wymagane < 1 % SiO2). Nieobecność krzemionki eliminuje zagrożenie wystąpienia krzemicy płuc i prawdopodobnie raka płuc.

JetGarnet nie uwalnia żadnych metali ciężkich lub innych niebezpiecznych związków działających na szkodę zdrowia człowieka i środowiska.

JetGarnet w znaczący sposób ogranicza również ryzyko powstawania niebezpiecznych rykoszetów i powoduje zjawiska iskrzenia ani wyładowań elektryczności statycznej.

JetGarnet jest ścierniwem dopuszczonym do stosowania w Polsce w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.).

Utylizacja - Kody odpadów ściernych

Ścierniwa JetGarnet z chwilą użycia zarówno w cięciu wodą jak i obróbce strumieniowo ściernej staje się odpadem wymagającym utylizacji.

W tym celu należy dostarczyć zużyte ścierniwo odpowiednim instytucjom upoważnionym zajmującym się zbiórką, składowaniem i utylizacją materiałów stałych poprodukcyjnych. Każdy odbiór takiego odpadu powinien być udokumentowany.

Klasyfikacja odpadów Garnetu w postaci kodów odpadów ściernych jest następująca:

  • Odpady szlifierskie niebezpieczne  12 01 16   (gdy są zabrudzone farbami).
  • Odpady szlifierskie nie niebezpieczne  12 01 17   (po usuwaniu rdzy i zendry)
  • Zużyte materiały szlifierskie niebezpieczne  12 01 20   (gdy zabrudzone farbami).
  • Zużyte materiały szlifierskie nie niebezpieczne  12 01 21   (po usuwaniu rdzy i zendry).