Piaskowanie / JetGarnet Polska

Piaskowanie

Firma JetSystem  jest właścicielem zastrzeżonej marki JetGarnet. Ścierniwo JetGarnet jest minerałem z rodziny granatów almandynowych wydobywanym w Indiach. Garnet szlachetny (almandynowy) najczęściej znajduje zastosowanie w obróbce strumieniowo - ściernej (pneumatycznej na sucho i w strumieniu wody).

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie ścierniwa najwyższej jakości, którą kontrolujemy w sposób rygorystyczny w każdym stadium produkcji.

Jest to ścierniwo naturalne, nietoksyczne, zawierające mniej niż 0,1% wolnej krzemionki. Ze względu na wysoką trwałość ziaren, nie powoduje pylenia i umożliwia jego wielokrotne zastosowanie (6-10 razy). Garnet jest przyjazny dla środowiska (w roztworach wodnych odczyn obojętny   i pH – 6,93) i bezpieczny w użyciu (brak „rykoszetów”), nie powoduje iskrzenia.

Doskonały do zastosowań zarówno w komorze jak i w terenie. Nie absorbuje wilgoci, nie zbryla się. Zapewnia wysoką jakość profilu chropowatości a także uzyskanie wysokiego stopnia czystości powierzchni oczyszczanych.

Aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w przemyśle, JetGarnet proponowany jest w kilku odmianach zawierających różne, dostosowane do postawionych zadań, wielkości ziaren ściernych.
 

Oferowane odmiany (rozsiewy) JetGarnetu:

Oferowane odmiany (rozsiewy) JetGarnetu

JetGarnet  B i C rekomendowany jest do obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni, natomiast JetGarnet A wykorzystywany jest również do obróbki strumieniowo- ściernej powierzchni znajdujących się pod powierzchnią wody (prace podwodne).

Garnet naturalny znany jest z wysokiej twardości, sprężystości i trwałości oraz dużej wydajności obróbki powierzchni. Trwałość ścierniwa wyraża się pośrednio w możliwej ilości jego ponownych zawróceń do obiegu, a więc nie rozbijania ziaren ściernych w 50% przy pierwszym zetknięciu się z powierzchnią oczyszczaną. Garnet po pierwszym przejściu rozbija się tyko w około 10% co sprawia, że jest to obróbka praktycznie bezpyłowa. Powyższe cechy sprawiły, że jest to ścierniwo dopuszczone do stosowania w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym - Dz. U nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.), jak również od wielu lat dopuszczone i szeroko stosowane na całym świecie jak też w krajach UE.

Jest to ścierniwo wielokrotnego - około 6 krotnego - użytku, które można okresowo lub w sposób ciągły zbierać, oczyszczać z zanieczyszczeń i rozbitych ziaren a następnie używać ponownie. Taki sposób wykorzystania wydatnie wpływa na duże obniżenie ilości zużywanego ścierniwa i powstałego odpadu, oraz znacznie obniża koszty transportu jak też składowania i utylizacji odpadów.

JetGarnet umożliwia znaczne obniżenie kosztów oczyszczania oraz duży wzrost wydajności obróbki powierzchni.

Zapewnia wysoką jakość profilu chropowatości a także uzyskanie wysokiego stopnia czystości powierzchni oczyszczanych. Unikalny skład chemiczny Garnetu oraz wyjątkowa czystość ziaren ściernych (brak Fe2O3 oraz innych soli rozpuszczalnych w wodzie) umożliwia obróbkę stali nierdzewnej, metali kolorowych i ich stopów jak również szerokiej gamy materiałów niemetalowych nie powodując wtrąceń. Idealny do oczyszczania i przygotowywania powierzchni z aluminium. Garnet może być stosowany zamiast piasku do obróbki strumieniowo – ściernej powierzchni na mokro, przyczyniając się do wzrostu szybkości obróbki o około 50 %.

Ze względu na nowoczesne i zarazem przystępne urządzenia do okresowego oczyszczania ścierniwa w warunkach terenowych z napędem pneumatycznym, elektrycznym bądź spalinowym, zastosowanie Garnetu w terenie otwartym stało się rzeczywistością.

Porównując podstawowe parametry Garnetu z piaskiem kwarcowym możemy zauważyć, że aby oczyścić tą samą powierzchnię z jednakową jakością, zużyjemy Garnetu aż 10-krotnie mniej i całą operację wykonamy w czasie około 50% krótszym*.

* przy zachowaniu tych samych parametrów roboczych i technicznych, wykorzystując proces zawracania i ponownego użycia Garnetu

Zastosowanie Garnetu w przemyśle:

 • prace konserwacyjne i remontowe w branży naftowo-petrochemicznej, rafineriach, szybach naftowych itd. – Uwaga: Garnet nie powoduje iskrzenia, ani powstawania podczas obróbki ładunków elektryczności statycznej, przez co jest ścierniwem bardzo bezpiecznym, nie powodującym inicjacji wybuchów,
 • stocznie: budowa i remonty statków,
 • budowa i remonty mostów, wiaduktów, konstrukcji metalowych, czyszczenie elewacji,
 • prace remontowe i czyszczące w zakładach chemicznych, gazowniczych, elektrowniach,
 • przemysł lotniczy,
 • przemysł samochodowy, cysterny samochodowe i kolejowe,
 • przemysł metalurgiczny: oczyszczanie powierzchni przed zabezpieczeniem jej przed korozją,
 • produkcja maszyn i urządzeń itd.,
 • renowacje zabytków murowanych, kamiennych i metalowych,
 • obróbka dżinsu.
   

Materiały ścierne

JetGarnet ze względu na wysoką twardość znalazł swoje zastosowanie również przy produkcji różnego rodzaju materiałów ściernych nasypowych takich jak: papier i arkusze ścierne oraz spojonych w postaci tarcz do cięcia i szlifowania, kształtek ściernych itp. produktów.