Twoja sugestia

Zapraszamy do zamieszczania Twoich sugestii odnośnie naszej strony

Twoja sugestia:

Pseudonim:


Cięcie wodą


Firma JetSystem jest właścicielem zastrzeżonej marki JetGarnet. Ścierniwo JetGarnet jest minerałem z rodziny granatów almandynowych wydobywanym w Indiach.

Garnet szlachetny (almandynowy) głównie znajduje zastosowanie w obróbce cięciu wodą pod wysokim ciśnieniem.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie ścierniwa najwyższej jakości, którą kontrolujemy w sposób rygorystyczny w każdym stadium produkcji.

Aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w przemyśle, JetGarnet proponowany jest w kilku odmianach zawierających różne, dostosowane do postawionych zadań, wielkości ziaren ściernych.

Skontaktuj się z naszym specjalistą, a pomoże ci dobrać najlepszy i najbardziej ekonomiczny produkt dla twoich potrzeb.

 

Oferowane odmiany (rozsiewy) JetGarnetu:

Garnet
 

JetGarnet  80, 80 HARD, 80 WHITE oraz 120 jest niezastąpiony w procesie cięcia wodą pod wysokim ciśnieniem.

W maszynach do cięcia strumieniem wody Garnet – suchy granulat granatu, wciągany jest przez szybki strumień wody i mieszany z nią           w długiej rurce miksującej ( tubie miksującej ). Strumień wody nasyconej ścierniwem wylatuje z rurki z szybkością 1000 stóp (305m) na sekundę. Jest on kierowany na materiał, który ma być obrabiany. Strumień przeciąga ścierniwo przez materiał po krzywoliniowej ścieżce, a powstające siły odśrodkowe pchają cząsteczki do obrabianego przedmiotu. Proces cięcia strumieniem materiału ściernego jest procesem szlifowania, ale zamiast litej tarczy szlifierskiej to woda jest nośnikiem siły i ruchu ziaren ściernych w tym działaniu.

Wysoka jakość ścierniwa JetGarnet, która ma swoje odzwierciedlenie w Certyfikacie Jakości (możliwość dołączenia CJ do każdej dostawy)         a także fakt, że jest to materiał wielokrotnie płukany pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz powoduje, wydatne zwiększenie żywotności elementów głowicy maszyny oraz wzmaga efektywność cięcia.

Cięcie wodą stawia przed ścierniwem bardzo wysokie wymagania. Zastosowane w głowicach tuby miksujące i kryzy o średnicach mniejszych nawet od 1 mm, nie tolerują błędów w doborze granulacji Garnetu a także wszelkich zanieczyszczeń, o czym czasem mogli się przekonać użytkownicy maszyn poszukujący różnych źródeł zaopatrzenia w ścierniwo. Rzadko stosuje się również Garnet po regeneracji lub z domieszkami ścierniwa regenerowanego, ponieważ nikt nie jest w stanie ocenić w warunkach zakładowych, jakiej granulacji, jakości i o jakich parametrach uzyskaliśmy w tym procesie ścierniwo.

Wychodząc naprzeciw tak wysokim wymaganiom, dopracowaliśmy unikalne zestawienie różnych frakcji ścierniwa JetGarnet, które cieszą się uznaniem większości użytkowników maszyn do cięcia wodą w Polsce.
 

Przyjazny dla środowiska

JetGarnet będąc w 100% minerałem naturalnym nie powoduje uwalniania żadnych szkodliwych substancji. W swoim składzie JetGarnet nie posiada żadnego składnika rozpuszczalnego w wodzie powodującego jej zanieczyszczenie, a sam ma w roztworach wodnych odczyn obojętny pH – 6,93.

Powyższe cechy Garnetu umożliwiają ponadto bezproblemowe składowanie jego odpadów i utylizację.
 

Bezpieczeństwo

JetGarnet jest ścierniwem naturalnym, nietoksycznym, zawierającym mniej niż 0,1% wolnej krzemionki (wymagane < 1 % SiO2). Nieobecność krzemionki eliminuje zagrożenie wystąpienia krzemicy płuc i prawdopodobnie raka płuc.

JetGarnet nie uwalnia żadnych metali ciężkich lub innych niebezpiecznych związków działających na szkodę zdrowia człowieka i środowiska.

JetGarnet jest ścierniwem dopuszczonym do stosowania w Polsce w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.).

 


‹ cofnij


© JetSystem sp. z o.o. s.k.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody JetSystem sp. z o.o. s.k. jest zabronione.

Wizerunek marki:
Marka JetSystem jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą JetSystem Sp. z o.o. s.k. JetSystem jest właścicielem nazwy, znaku firmowego oraz znaków graficznych, słownych i innych elementów składających się na identyfikację marki JetSystem, które podlegają ochronie prawnej. Używanie bez zgody JetSystem elementów identyfikacji pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Istnieje możliwość udzielenia podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie Elementów Identyfikacji marki JetSystem, wyłącznie pisemnym zezwoleniem licencyjnym. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody JetSystem.
twoja
sugestia