Twoja sugestia

Zapraszamy do zamieszczania Twoich sugestii odnośnie naszej strony

Twoja sugestia:

Pseudonim:

JetGarnet - naturalnie doskonały Piasek do zadań specjalnych BigBagi 1Tona

Promocje

back next


Strefa klienta

login:
(e-mail)

Zobacz także

"Natura daje nam coś małego,
piasek garnetu.
Nauka daje nam coś wielkiego,
najnowsze technologie.
My dajemy Ci JetGarnet."
                        JetSystem

© JetSystem sp. z o.o. s.k.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody JetSystem sp. z o.o. s.k. jest zabronione.

Wizerunek marki:
Marka JetSystem jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą JetSystem Sp. z o.o. s.k. JetSystem jest właścicielem nazwy, znaku firmowego oraz znaków graficznych, słownych i innych elementów składających się na identyfikację marki JetSystem, które podlegają ochronie prawnej. Używanie bez zgody JetSystem elementów identyfikacji pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Istnieje możliwość udzielenia podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie Elementów Identyfikacji marki JetSystem, wyłącznie pisemnym zezwoleniem licencyjnym. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody JetSystem.
twoja
sugestia